Immunisation Timetable

The School Nursing Immunisation Team will be visiting all primary and secondary schools Rec-Yr 11 between Sept 2022-Jan 2023 to administer the Nasal Flu Vaccine.

Please look out for an E-consent form to complete for the Nasal Flu Vaccine with additional information about the Nasal Flu Vaccine. Please Have your child’s NHS number to complete the form. This can be found in your child’s Red Book or obtained from your GP.

Bydd y Tîm Imiwneiddio Nyrsys Ysgol yn ymweld a holl ddisgyblion Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 11 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Caerdydd a’r Fro rhwng Medi 2022 – Ionawr 2023 i weinyddu’r Frechlyn Ffliw Trwynol.  Cadwch lygaid allan am y ffurflen cydsynio electronig i’w cwblhau ynghyd a’r wybodaeth ychwanegol and y frechlyn.  Gwnewch yn siwr bod gennych Rif GIG eich plentyn cyn cwblhau’r ffurflen.  Cewch hyd o hwn yn Llyfr Coch eich plentyn neu o’ch Meddygfa Teulu.